Your salsa place to be, check out our daily updated salsa party agenda!

 
 

Verwerking van persoonsgegevens

1. De verwerking van de persoonsgegevens die Salsa.be van u verkrijgt, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Sabor Tropical verzamelt GEEN persoonlijke gegevens bij de registratie op de website, bij het inschrijven op de nieuwsbrief, bij het verzenden van e-mails voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties of bij deelname aan bepaalde commerciŽle en niet-commerciŽle acties. Wanneer u aansluit op onze website voor het raadplegen van gegevens of het downloaden van bestanden, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens: het soort "domein" dat u gebruikt om toegang tot Internet te krijgen (bijvoorbeeld .be, .org, .com) het IP-adres dat u op het moment van de verbinding toegekend wordt datum en uur van toegang tot de site de gedurende een bepaalde tijd geraadpleegde pagina's de gebruikte browser het platform en/of het besturingssysteem dat op de PC geÔnstalleerd is de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de site www.sabortropical.be te vinden de gedownloade bestanden. Deze gegevens dienen enkel om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te kennen en om de inhoud ervan te verbeteren.

3. Bij het raadplegen van informatie, die is opgeslagen in databankformaat, wordt gebruik gemaakt van een elementaire vorm van cookies teneinde het antwoord op een vraag te kunnen doorsturen aan de gebruiker die ze heeft gesteld. Deze cookies zijn totaal onschadelijk en verdwijnen op het eind van de sessie. (Bij het gebruik van deze website kunnen cookies nuttige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om de gebruiker de nieuwe boodschappen en reacties te tonen die aan de website werden toegevoegd sinds zijn laatste bezoek. Deze cookies worden wel degelijk op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Indien van dergelijke cookies gebruik wordt gemaakt zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld in de "gebruikersovereenkomst" )

4. De door ons verzamelde gegevens worden enkel in een bestand opgenomen en verwerkt voor eigen informatieve en publicitaire doeleinden. Salsa.be neemt de nodige maatregelen teneinde ongeoorloofd gebruik of gebruik door derden van deze gegevens te voorkomen.

5. Elke gebruiker van onze nieuwsbrief kan op elk moment afmelden door ons een mail te sturen "afmelden"